Autoriteti Europian i Sigurisë Ushqimore, Europian Food Safety Authority. EFSA u ngrit si pjesë përbërëse e një programi për të përmirësuar sigurinë ushqimore në BE.